Aanmeld- en annuleringsvoorwaarden Transformatie-Training

sheet3-copy

DIT ZIJN DE AANMELD- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR DE TRANSFORMATIE-TRAINING IN HET WEEKEND!

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het invullen van het aanmeldformulier op deze website met volledige naam en adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de Transformatie-Training.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van inschrijving.
 • Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 7 dagen en in alle gevallen 7 dagen vóór aanvang van de transformatie-training door u wordt voldaan.
 • Na inschrijving bent u gedurende 7 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
 • Deze bedenktermijn vervalt als de training aanvangt binnen de termijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training, wordt 20% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de transformatie-training, dan wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de training, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de transformatie-training niet door kan gaan, wordt het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan mij betaalde bedragen, waarop u door annulering mijner- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door mij binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij over intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde transformatie-training gezocht worden.
 • Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan een vervolg-transformatietraject.

Voor overleg over een individueel transformatietraject, verzoek ik u via het vrijblijvend adviesgesprek // contactformulier contact met mij op te nemen. Ik neem daarna op het door u aangegeven tijdstip graag contact met u op. Aan de hand van uw situatie en doelstelling kunnen we in overleg komen tot een eventuele afspraak voor een eerste sessie.

Opgemaakt, Middenbeemster 2015

Human Transformation Projects

Miranda Nanda Maria van Dijk,

Trainer, Counselor, Spreker, Auteur – Transformatie