Visie en Missie

It always seems impossible until it’s done

img_1333

Visie: De gewonde en zoekende mens is in staat zichzelf te helen, indien de bereidheid en inspanning er is om dat transformatieproces te doorlopen.

Missie: Via Transformatie Trajecten en Trainingen help ik mensen die tot vernieuwing en  doorbraak willen komen, op de gebieden waar ze in vastlopen.

It always seems impossible until it’s done. Deze gedachte en overtuiging staat voor de wijze waarop ik mijn trainingen en trajecten geef. Binnen iemands persoonlijke mogelijkheden is een vervullend leven bijna altijd haalbaar als innerlijke belemmeringen bewust worden doorvoeld en aangegaan, waardoor er verschuiving en nieuw perspectief ontstaat en voelbaar wordt. Die doorbraak is het uitgangspunt tijdens de Transformatietrainingen en individuele trajecten.

Tijdens de lezing/seminar doen wij diep vooronderzoek naar onze bewustwording en inzichten. Bij de Masterclass gaan wij nog een laag dieper en graven in herstel- en helingsfasen, zelfkennis en dagen uit om echt in jezelf te kijken.

Mensen hebben remmende patronen en emotionele blokkades, maar als ze die herkennen en begrijpen kunnen ze die doorbreken. Indien ze verantwoordelijk en zelfbewust worden, ontdekken ze kun kracht en mogelijkheden. Door te confronteren en buiten bestaande kaders te treden ontdekken mensen zichzelf opnieuw. Diep naar de innerlijke belevingswereld gaan zorgt voor nieuwe overtuigingen, gedragingen en het vermogen om trouw aan jezelf te zijn. Daardoor worden mensen authentiek, efficiënter en effectiever en transformeren daarmee zichzelf en hun leven op gebieden die voor hen belangrijk zijn.

Het is mijn passie en talent om mensen bewust te maken, te inspireren en op te tillen om dit proces aan te gaan, te doorbreken en tot transformatie te komen, zodat de kwaliteit van leven significant verbeterd. In de trainingen en trajecten wordt er gebruik gemaakt van diverse vormen van begeleiding: sociale en positieve psychologie, afhankelijk van de vraag en doelstelling van deelnemers en wat het beste werkt bij die mens. Een combinatie van training, counselling en advies die doorbraak gericht is.

De lezing/seminar en Masterclass zijn het voorportaal om tot die DOE stap te komen.

Program: Through Selfreflection to Transformation (Door Zelfreflectie naar Transformatie)

Vision: The wounded and lost human being has the ability to heal himself/herself, when committed to go through a transformationprocess.

Mission: Through Transformation Training & Sessions helping human beings breakthrough their obstacles so they find fulfillment in themselfes and their lives (collective effect is a more harmonious world :-).