Transformatie Training

 

het-heerenhuis-vergaderlocatie

Wat De doorbraakgerichte training is bedoeld voor mensen die worstelen en vastlopen in hun leven en dit willen oplossen. Door een diepgaande aanpak kan men met deze training de stap zetten om dit transformatieproces te beginnen. Tijdens de training is er ruimte voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Kleine groepen waardoor er veel ruimte is voor kwalitatieve aandacht voor iedereen en een veilige, professionele begeleiding en rustige omgeving. De training is gericht op echte doorbraken in bewustwording, inzicht, gevoelsbeleving en actie teweegbrengen. Door vragen, oefeningen, interactie met anderen en spiegelgesprekken, leert u stap voor stap uzelf opnieuw kennen, remmende patronen herkennen en begrijpen en emotionele blokkades doorbreken. De trainingsdagen bieden een constante spiegel waar u in zult kijken. We gaan vrij direct naar de kern van uw probleem maar behouden uw doel constant als uitgangspunt en kompas. Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van diverse vormen van begeleiding: sociale psychologie, systemisch werken en EFT  (Emotionally focused therapy) afhankelijk van uw vraag en doelstelling.

Voor wie Voor mensen die (te) lang worstelen en vastlopen t.a.v. hun werk, identiteit, relaties of levens- en zingevingsvragen. Mensen die streven naar significante vernieuwing in zichzelf waardoor hun kwaliteit van leven, zingevingsgevoelens en perceptie sterk verbeterd. Bewustwording, inzicht en voelen ontstaan van binnenuit waardoor de transformatie (vernieuwing) beklijft.

Waar Een trainingsruimte in Centraal Nederland, uitstekend bereikbaar met eigen vervoer (en gratis parkeerruimte) en makkelijk met OV bereikbaar.

Duur en wanneer In verband met het grondige karakter van de training is deze opgesplitst in twee aparte trainingsdagen van 4 uren.  Tussen dag 1 en dag 2 zit een periode van 2 weken om de training te laten inwerken en de opdrachten thuis te kunnen maken.

 

Het Transformatie programma is als volgt samengesteld:

Dag 1 Zelfreflectie & Transformatie

Deel A Herkenning in de groep: doel(en) concreet benoemen, onderzoek naar uw actuele thema’s, overtuigingen, waarnemingen en gedachten.

Deel B Zelfreflectie en Transformatie: kijken in uzelf,  patronen en gedrag (herkennen en begrijpen), vergroten van uw bewustzijn en nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Deel C Willen, durven en aangaan: uitspreken behoeften en angsten, doorbreken van emotionele blokkades, heldere keuzes voor uzelf (durven) maken.

Dag 2 Commitment & Integreren

Deel A Bespreken van de twee opdrachten die u mee kreeg:  bewustwording, inzichten, keuzes en acties.

Deel B De weg er doorheen, is de weg eruit: commitment naar uzelf, veiligheid in uzelf, cognities veranderen, uw innerlijke kracht ontdekken.

Deel C Opstellen van uw persoonlijk transformatieplan: wat hebt u geleerd en gevoeld, wat zijn uw vervolgstappen, integreren van het geleerde in uw dagelijks leven.

Aan het einde van 2 dagen training hebt u het volgende ervaren en geleerd:

  1. U hebt inzicht gekregen in uw actuele thema’s, de herkomst (ook in relatie tot gezin van herkomst) en de symptomen in uw gedrag en gevoelens;
  2. Oude patronen in denken en voelen zijn doorbroken en u voelt uw vermogen om anders te doen, waarnemen en voelen;
  3. U weet uw kwetsbaarheid te beschermen en accepteren (zonder verdringing) en kunt uw kracht inzetten om vrijer te leven en beleven;
  4. U ervaart commitment naar uzelf en durft tot uitvoering van vervolgstappen over te gaan om uw transformatieproces te vervolgen;

Uitleg van het programma: De training vormt een intensief onderzoek dat gericht is op doorbraak. Deelnemers ervaren en leren tijdens het transformatieprogramma, wat dit voor hen persoonlijk betekent. Deelnemers worden uitgenodigd en uitgedaagd om te voelen, benoemen en trotseren. Ze ontvangen heldere uitleg, diepgaande en confronterende vragen, opdrachten en oefeningen die uitdagen om diepgaand onderzoek te doen naar alles wat hen tegenhoudt maar ook hoe men daar doorheen breekt. Daarnaast leert men om opgedane inzichten, bewustwording, gevoelens en nieuw handelen in een transformatieplan samen te vatten, dat concrete handvaten geeft en hun commitment vastlegt om na de training het geleerde en gevoelde te integreren in het dagelijks leven.

Doel van de grondige training: De trainingsdagen zijn vooral opgezet om de zelfreflectie- en transformatiemogelijkheden van deelnemers zichtbaar en voelbaar te maken en toe te werken naar een doorbraak waardoor ze op eigen kracht vervolgstappen durven en kunnen zetten en het geleerde toepassen in hun leven. De fasen bewustwording, ervaren en transformeren kunnen door iedereen doorlopen worden. Het vergt bereidheid, openheid en daadkracht waar we veel aandacht aan besteden.

Uw bijdrage: Commitment en openheid om tijdens de twee trainingsdagen aan te gaan en de bereidheid om te willen transformeren.

Kosten van het 2 daagse programma in het weekend: regulier 350 euro (ex 21% btw).

Met korting wordt het 249 euro (ex 21% btw) voor de 2 dagen.

Dit is inclusief onbeperkt koffie/thee/ijswater en alle trainingsmaterialen. Voor Voorwaarden Aanmelden verwijs ik naar de pagina op deze website. Indien de training volgeboekt is, kunt u zich voor de volgende training aanmelden.