Privacybeleid Human Transformation Projects

Wie zijn wij.

Het website-adres http://www.doorzelfreflectienaartransformatie.nl maakt onderdeel uit van de hoofdwebsite https://www.humantransformationprojects.com De overkoepelende website van de onderneming HUMAN TRANSFORMATION PROJECTS, gevoerd door eigenaar Miranda Nanda Maria van Dijk. Het privacybeleid is van toepassing op beide websites en de daar op verstrekte informatie.

Welke persoonlijke gegevens er verzameld worden en waarom.

  • Persoonlijke informatie van deelnemers zoals hun adresgegevens, gezondheid, levensomstandigheden, werksituatie, die deelnemers vóór, tijdens en na training,  lezing/seminar, masterclass en traject verstrekken aan Human Transformation Projects, vertegenwoordigt door Miranda Nanda Maria van Dijk, zal te allen tijden vertrouwelijk worden behandeld. Hierover zal nooit informatie worden verstrekt aan derden, zonder medeweten en toestemming van de betrokken persoon.
  • Vertrouwelijkheid.

  • Tijdens training, lezing/seminar en masterclass zal ook met de deelnemers de regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens training, lezing/seminar en masterclass ter oren komt. De individuele trajecten zijn vertrouwelijk en vinden plaats tussen cliënt en Miranda Nanda Maria van Dijk, waarbij de vertrouwelijkheid en ethische code natuurlijk vanzelfsprekend geldt.
  • Essentiele informatie.

  • Alle verzamelde gegevens door HTP zijn nodig om deelnemers te kunnen voorzien van essentiële informatie betreffende inhoud en opzet van het diepte-programma. En tevens om deelnemers in de gelegenheid te stellen om goed geïnformeerd deel te kunnen nemen aan training, lezing/seminar, masterclass en traject door eveneens verstrekking van locatie-gegevens, aanvangstijd, duur, kosten en inhoud.

Verantwoordelijkheid HTP.

  • Op geen enkele wijze is er een resultaatverplichting voor HTP door het geven van de 4 onderdelen van het diepte-programma, wél een inspanningsverplichting.
  • Het resultaat is afhankelijk van diverse factoren die te maken hebben met het emotioneel bewustzijn, de persoonlijke geschiedenis, de bereidheid en inspanning van deelnemers en het vermogen tot zelfreflectie en transformatie.

Verantwoordelijkheid Deelnemers.

  • Deelnemers zijn 100% verantwoordelijk voor de wijze waarop men met de verstrekte informatie en kennis omgaat en hoe men deze na deelname toepast in het eigen leven.
  • Deelnemers dragen te allen tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan een vervolg via een ander onderdeel van het diepte-programma.

Opgemaakt Middenbeemster, januari 2018