Voorwaarden

sheet3-copy

DIT ZIJN DE AANMELD- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR DE WEEKEND TRAININGEN

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het invullen van het aanmeldformulier met volledige naam en adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de Transformatie Training.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van inschrijving.
 • Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 14 dagen en in alle gevallen 7 dagen vóór aanvang van de training door u wordt voldaan.
 • Na inschrijving bent u gedurende 10 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
 • Deze bedenktermijn vervalt als de training aanvangt binnen de termijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training, wordt 20% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training, dan wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de training, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training niet door kan gaan, wordt het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan M. van Dijk betaalde bedragen, waarop u door annulering mijner- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door M. van Dijk binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij over intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde training gezocht worden.
 • Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan een aanvullend 1:1 transformatietraject.

Voor overleg over een individueel transformatietraject, verzoek ik u via het gratis adviesgesprek // contactformulier contact met mij op te nemen. Ik neem daarna op het door u aangegeven tijdstip graag contact met u op. Aan de hand van uw situatie en doelstelling kunnen we in overleg komen tot een afspraak.

Opgemaakt, 2015