Transformatie Training – Info & Aanmelden

 

het-heerenhuis-vergaderlocatie

Wat De intensieve training is bedoeld voor mensen die worstelen en vastlopen in hun leven en dit willen aanpakken. Door de diepgaande aanpak kan men met deze training de stap zetten om het transformatieproces te beginnen. Tijdens de training is er ruimte voor minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Kleine groepen waardoor er veel ruimte is voor kwalitatieve aandacht voor iedereen en een veilige, professionele begeleiding en rustige omgeving. De training is gericht op doorbraken in bewustwording, inzicht, gevoelsbeleving en actie teweegbrengen. Door vragen, oefeningen, interactie met anderen en spiegelgesprekken, leert u stap voor stap uzelf opnieuw kennen, remmende patronen en emotionele blokkades herkennen en begrijpen. De trainingsdagen bieden een constante spiegel waar u in zult kijken. We gaan vrij direct naar de kern van uw probleem maar behouden uw doel constant als uitgangspunt en kompas. Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van diverse vormen van begeleiding: sociale en positieve psychologie, afhankelijk van uw vraag en doelstelling.

Voor wie Voor mensen die (te) lang worstelen en vastlopen t.a.v. werk, identiteit, relaties of levens- en zingevingsvragen. Mensen die streven naar significante vernieuwing in zichzelf waardoor hun kwaliteit van leven, zingevingsgevoelens en perceptie sterk verbeterd. Bewustwording, inzicht en voelen ontstaan van binnenuit waardoor de transformatie (vernieuwing) beklijft.

Waar Een trainingsruimte in Centraal Nederland, uitstekend bereikbaar met OV.

Duur en wanneer In verband met het intensieve karakter van de training is deze opgesplitst in twee aparte trainingsdagen van 10.00 uur tot 16.30 uur. Materialen, koffie/thee en frisdrank is inbegrepen. De lunch kan voor eigen rekening op de locatie gebruikt worden of extern genuttigd worden tussen de middag.

 

Het Transformatie programma is als volgt samengesteld:

Dag 1 Zelfreflectie & Transformatie

Deel A Herkenning in de groep: doel(en) en probleem concreet benoemen, onderzoek naar uw actuele thema’s, overtuigingen, waarnemingen en gedachten.

Deel B Zelfreflectie en Transformatie: kijken in uzelf, patronen en gedrag (herkennen en begrijpen), vergroten van uw bewustzijn en mogelijkheden tot vernieuwing ontdekken.

Deel C Heldere keuzes voor uzelf (durven) maken.

Dag 2 Commitment & Integreren

Deel A Bespreken van de twee opdrachten die u mee kreeg:  bewustwording, inzichten, keuzes en acties.

Deel B De weg er doorheen, is de weg eruit: commitment naar uzelf, veiligheid in uzelf, cognities veranderen, uw innerlijke kracht ontdekken.

Deel C Opstellen van uw persoonlijk transformatieplan: wat hebt u geleerd en gevoeld, wat zijn uw vervolgstappen.

Aan het einde van 2 dagen training hebt u het volgende ervaren en geleerd:

  1. U hebt inzicht gekregen in uw actuele thema’s, de herkomst (in relatie tot gezin van herkomst)
  2. U weet nu uw patronen in denken en voelen; symptomen in uw gedrag en gevoelens;
  3. U weet uw kwetsbaarheid te beschermen en accepteren (zonder verdringing) en kunt uw kracht inzetten om vrijer te leven en beleven;
  4. U ervaart commitment naar uzelf en durft tot uitvoering van vervolgstappen over te gaan om uw transformatieproces verder te vervolgen;

Uitleg van het programma: De training vormt een intensief onderzoek dat gericht is op doorbraak in bewustwording & inzichten. Deelnemers ervaren en leren tijdens het transformatieprogramma, wat dit voor hen persoonlijk betekent. Deelnemers worden uitgenodigd om te voelen, benoemen en trotseren. Ze ontvangen heldere uitleg, diepgaande en confronterende vragen, opdrachten en oefeningen die uitdagen om diepgaand onderzoek te doen naar alles wat hen tegenhoudt maar ook hoe men daar doorheen breekt. Daarnaast leert men om opgedane inzichten, bewustwording, gevoelens en nieuw handelen in een transformatieplan samen te vatten, dat concrete handvaten geeft en hun commitment vastlegt om na de training, de vervolgstappen te gaan zetten.

Doel van de grondige training: De trainingsdagen zijn vooral opgezet om de zelfreflectie- en transformatiemogelijkheden van deelnemers zichtbaar en voelbaar te maken en toe te werken naar meer helderheid om op eigen kracht vervolgstappen te durven zetten en het geleerde toe te passen. De fasen bewustwording, ervaren en transformeren kunnen door iedereen doorlopen worden. Het vergt bereidheid, openheid en daadkracht waar we veel aandacht aan besteden.

Uw bijdrage: Commitment en openheid om tijdens de twee trainingsdagen te willen leren en de bereidheid om te willen transformeren.

Uw telefoonnummer (verplicht)

Ik wil deelnemen aan de training op

 

Kosten van het 2 daagse programma in het weekend: € 397 (ex 21% btw).

Dit is inclusief onbeperkt koffie/thee/frisdrank en alle trainingsmaterialen. Voor Voorwaarden Aanmelden verwijs ik naar de pagina op deze website. Indien de training volgeboekt is, kunt u zich voor de volgende training aanmelden.